1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý khách hàng
  4. Lập danh sách khách hàng từ file excel có sẵn
  1. Trang chủ
  2. Customers
  3. Lập danh sách khách hàng từ file excel có sẵn

Lập danh sách khách hàng từ file excel có sẵn

 

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng/quán chuyển danh sách khách hàng đang được quản lý trên file excel vào phần mềm. Thường sử dụng trong trường hợp nhà hàng mới bắt đầu triển khai phần mềm và có sẵn danh sách khách hàng trên file excel

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để nhập khẩu danh sách khách hàng, thực hiện như sau:

1. Vào Danh mục/Khách hàng. Sau đó, nhấn Nhập khẩu

2. Tải file Excel mẫu về máy theo hướng dẫn

3. Sau khi tải file Excel mẫu, thực hiện sao chép danh sách khách hàng cần nhập khẩu vào file excel mẫu

4. Sau khi thiết lập xong danh sách khách hàng cần nhập khẩu, thực hiện lưu và đóng file excel lại

5. Nhấn Chọn để chọn file excel cần nhập khẩu

6. Nhấn Tiếp tục. Tại bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra có bao nhiêu khách hàng hợp lệ, bao nhiêu khách hàng không hợp lệ (với những khách hàng không hợp lệ thì nhập khẩu sẽ không thành công)

7. Nhấn Thực hiện. Tại bước Kết quả nhập khẩu, hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những khách hàng hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 26/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Khai báo nhóm khách hàng
Xem thêm more
Thêm khách hàng vào danh sách
Xem thêm more
Quản lý khách hàng
Xem thêm more