1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý khách hàng
  4. Quản lý khách hàng
  1. Trang chủ
  2. Customers
  3. Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng/quán khai báo thông tin khách hàng, phân loại khách theo từng nhóm để tiện chăm sóc, chạy các chương trình khuyến mại, giảm giá hay quản lý công nợ khách hàng trên phần mềm

II. ĐỂ QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG, THỰC HIỆN NHƯ SAU

Tiêu đề

Ý nghĩa

Thêm khách hàng vào danh sách Giúp khai báo thông tin khách hàng vào phần mềm. Từ thông tin của khách hàng, nhà hàng có thể dễ dàng chăm sóc, chạy các chương trình khuyến mại, giảm giá, cũng như theo dõi công nợ của khách hàng,…
Khai báo nhóm khách hàng Giúp phân loại khách hàng vào các nhóm phù hợp để nhà hàng có thể dễ dàng quản lý, chăm sóc và chạy các chương trình khuyến mại, giảm giá…
Lập danh sách khách hàng từ file excel có sẵn Giúp nhà hàng chuyển danh sách khách hàng đang được quản lý trên file excel vào phần mềm. Thường sử dụng trong trường hợp nhà hàng mới bắt đầu triển khai phần mềm và có sẵn danh sách khách hàng trên file excel.
Cập nhật 26/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Lập danh sách khách hàng từ file excel có sẵn
Xem thêm more
Khai báo nhóm khách hàng
Xem thêm more
Thêm khách hàng vào danh sách
Xem thêm more