Thêm nhanh STPV khi ghi order

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhân viên ghi order thêm nhanh STPV có giá riêng cho từng món khi khách hàng yêu cầu

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Trên màn hình Ghi order, chọn vào món, chương trình sẽ hiển thị màn hình chọn STPV.

2. Chọn Other Modifier để thêm nhanh STPV.

3. Nhập thông tin STPV

4. Tích chọn Save to modifier category.

Lưu ý: Nếu không tích chọn Save to modifier category thì khi nhấn Fire hoặc Save order, chương trình chỉ lưu tạm STPV trên order đó. Sau khi thanh toán hóa đơn thì không áp dụng được cho order sau.

Sau đó, nhấn Done.

5. Nhấn Save để áp dụng STPV cho món.

III. LƯU Ý

– Sau khi Fire/Save order thì Other Modifier sẽ được đồng bộ vào danh sách và thuộc nhóm Uncategorized.

–  Khi truy cập vào Menu, vào nhóm STPV uncategorized trên trang quản lý thì không cho phép thiết lập Multi select, Required,…và chỉ cho phép chỉnh sửa danh sách Món có thể áp dụng cho nhóm STPV đó.

– Trong trường hợp xóa món trên order có thêm Other Modifier thì:

  • Với order gốc, chương trình vẫn giữ nguyên STPV đã thêm trong nhóm Uncategorized của món đã chọn.
  • Với order có yêu cầu CHUYỂN MÓN, chương trình chỉ lưu STPV MỚI cho món được chuyển sang. Nếu CHỌN MỚI MÓN đó trên order ĐƯỢC CHUYỂN SANG thì KHÔNG hiển thị STPV trong nhóm Uncategiriezed.

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 18/01/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm lại món đã gửi bếp vào order
Xem thêm more
Chuyển bàn
Xem thêm more
Thêm số lượng khách hàng
Xem thêm more
Thêm thông tin khách hàng
Xem thêm more
Hủy order
Xem thêm more
Đánh dấu món mang về
Xem thêm more