1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý nhân viên
  4. Thêm nhân viên
  1. Trang chủ
  2. Staff
  3. Thêm nhân viên

Thêm nhân viên

I. MỤC ĐÍCH

Giúp quản lý nhà hàng khai báo thông tin nhân viên lên phần mềm để dễ dàng quản lý, phân quyền cho nhân viên sử dụng phần mềm. Đồng thời, tổng hợp được dữ liệu lên báo cáo Doanh thu theo nhân viên từ đó dễ dàng phân tích, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên thu ngân và nhân viên phục vụ.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để khai báo nhân viên, thực hiện như sau:

1. Chọn Danh mục/Nhân viên

2. Nhấn Thêm

3. Khai báo vai trò cho nhân

– Nhấn biểu tượngbên phải

– Chọn những vai trò mà nhân viên đảm nhiệm

Sau đó nhấn Chọn

 

4. Khai báo mật khẩu truy cập

III. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Mỗi nhân viên có được sử dụng nhiều vai trò khi bán hàng không?

Không, mỗi nhân viên chỉ được phân quyền tối đa 1 vai trò 

2. Quyền Owner có được xóa không?

Không, đây là quyền tương đương quyền quản trị hệ thống

3. Có được thêm mới vai trò không?

Có, mỗi nhà hàng với cách vận hành khác nhau sẽ được thêm vai trò phù hợp

4. Passcode hiện tại của mỗi nhân viên gồm bao nhiêu ký tự?

Passcode của nhân viên hiện tại chỉ áp dụng 4 kí tự và không cho phép nhân viên trùng Passcode

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 13/05/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách lập bảng tính lương cho nhân viên
Xem thêm more
Quản lý danh mục nhân viên
Xem thêm more
Nhật ký tài khoản
Xem thêm more
Quản lý truy cập phần mềm
Xem thêm more
Quản lý vai trò
Xem thêm more