1. Trang chủ
  2. Getting started
  3. Khai báo thông tin ban đầu
  4. Thiết lập Phí, Thuế, Gratuity

Thiết lập Phí, Thuế, Gratuity

I. MỤC ĐÍCH

Cho phép nhà hàng thiết lập các thông tin liên quan đến hoạt động mua bán hàng của như: chính sách giá, phí, tính thuế,… Tùy theo cách thiết lập, màn hình và các chức năng liên quan đến hoạt động mua hàng, bán hàng sẽ thay đổi

II. CÁC TRƯỜNG HỢP NGHIỆP VỤ
1. THIẾT LẬP THUẾ

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung

– Chọn tab Mua hàng/Bán hàng/Tax và nhấn Sửa

Bước 2: Thiết lập Tax

– Chọn Add tax rate để khai báo mức thuế muốn áp dụng cho nhà hàng

– Nhấn Cất hoặc Cất &Thêm

2. THIẾT LẬP TIP

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung

– Chọn tab Mua hàng/Bán hàng/TIP và nhấn Sửa

Bước 2: Thiết lập Tip

– Tích chọn Show TIP suggestion on the bill

– Chương trình gợi ý các mức TIP dưới dạng %, cho phép quản lý lựa chọn hiển thị mức TIP nào phù hợp với nhà hàng

– Nhấn vào biểu tượngbên phải để thêm nhanh các mức TIP phù hợp

– Cho phép bạn chia tiền tip theo 2 cách sau:

Cách 1: Tips directly: Khi tích chọn, nhân viên sẽ được nhận toàn bộ tiền tip từ khách

Cách 2: Percentage: Khi tích chọn, nhân viên sẽ nhận số tiền tip theo % thiết lập

  • Nhấn chuột vào Tip percentage settings
  • Chọn nhân viên và nhập số % tip muốn áp dụng. Sau đó, nhấn Save.

Lưu ý: Khi thu ngân xóa các TIP mặc định 10%, 15%, 20% dưới phần mềm bán hàng POS tức thời trên Trang quản lý sẽ bỏ tích chọn hiểm thị Show TIP suggestion on the bill

3. THIẾT LẬP PHÍ DỊCH VỤ

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung

– Chọn tab Mua hàng/Bán hàng/Service charge và nhấn Sửa

Bước 2: Nhấn Add service charge để thêm phí dịch vụ

Bước 3: Khai báo thông tin dưới đây. Sau đó, nhấn Cất hoặc Cất & Thêm

4. THIẾT LẬP GRATUITY

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung

– Chọn tab Mua hàng/Bán hàng/Gratuity và nhấn Sửa

Bước 2: Tích chọn Áp dụng phí Gratuity cho nhóm khách từ <số người nhà hàng khai báo> hoặc hơn để khai báo số lượng khách hàng

Bước 3: Khai báo % Gratuity

– Chương trình mặc định chọn Before apply discount: Gratuity = %Gratuity*Total items và cho phép chọn lại

Bước 4: Tại mục Apply tax to Gratuity, nhấn vào biểu tượng và chọn các mức thuế đã được thiết lập tại phần Tax.

– Nhấn Cất để lưu lại


III. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

*THUẾ

1. Service charge có được áp dụng tại nhà hàng không?

Chưa đáp ứng, Service charge chỉ áp dụng trên Online ordering

2. Nhà hàng có thể thiết lập tối đa bao nhiêu mức thuế?

Không giới hạn mức thuế

3. Thiết lập thuế cố định cho toàn bộ menu sẽ thực hiện như nào?

Người dùng nên chọn Default khi thiết lập thuế

*PHÍ GRATUITY

1. Nhà hàng có thể áp dụng phí Graytuity với nhóm khách bao nhiêu người?

Chương trình mặc định áp dụng phí Gratuity cho nhóm khách hàng từ 6 người hoặc hơn với mức 20%

2. Nhà hàng bỏ tích chọn áp dụng phí Gratuity, khi bán hàng, nhân viên theo dõi như thế nào để thanh toán hóa đơn cho khách?

Khi tắt thiết lập áp dụng phí Gratuity, chương trình vẫn sẽ hiển thị thông tin Gratuity với số lượng khách hàng và mức % được áp dụng gần nhất để nhân viên thanh toán hóa đơn khách hàng

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 13/05/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thiết lập Email
Xem thêm more
Định dạng ngày giờ
Xem thêm more
Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ
Xem thêm more
Thiết lập đồng tiền sử dụng
Xem thêm more
Thêm ca làm việc
Xem thêm more
Thiết lập chung
Xem thêm more