Định dạng ngày giờ

I. MỤC ĐÍCH

Giúp quản lý thống nhất cách hiển thị thông tin thời gian trên các báo cáo, từ đó dễ đối chiếu khi xem báo cáo doanh thu, hoạt động kinh doanh tại nhà hàng

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Nhấn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung

2. Chọn tab Thông tin chung

3. Trên mục Định dạng ngày giờ, nhấn Sửa

Chọn cách hiển thị ngày (MM/DD/YYYY), hiển thị giờ (12h)

4. Nhấn Cất

Lưu ý cách thiết lập giờ mùa hè và mùa đông:

Giờ mùa hè: Từ 2h sáng của ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 3 tới 1h59 sáng ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 11

Giờ mùa đông: Từ 2h sáng ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 11 tới 1h59 sáng ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 3

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 08/08/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thiết lập Email
Xem thêm more
Thiết lập Phí, Thuế, Gratuity
Xem thêm more
Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ
Xem thêm more
Thiết lập đồng tiền sử dụng
Xem thêm more
Thêm ca làm việc
Xem thêm more
Thiết lập chung
Xem thêm more