1. Trang chủ
  2. Getting started
  3. Khai báo thông tin ban đầu
  4. Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ

Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ

I. MỤC ĐÍCH

Cho phép quản lý nhà hàng thiết lập quy tắc đánh số chứng từ cho khóa sổ theo ngày, tháng, năm,…. Đồng thời ghi nhận được thông tin số hóa đơn, số order nhanh chóng

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN NHƯ SAU

Bước 1: Vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung

– Chọn tab Quy tắc đánh số chứng từ

Bước 2: Thiết lập lại quy tắc đánh số chứng từ

– Nhấn Sửa tại loại chứng từ cần thiết lập lại

– Nhấn Cất để lưu lại thay đổi. Các chứng từ được lập mới sau này sẽ áp dụng theo quy tắc mới

Lưu ý:

– Khi thu ngân tạo order, số order bắt đầu từ số 1

– Số order sẽ được cập nhật sau khi thực hiện khóa sổ ngày

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 08/08/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thiết lập Email
Xem thêm more
Thiết lập Phí, Thuế, Gratuity
Xem thêm more
Định dạng ngày giờ
Xem thêm more
Thiết lập đồng tiền sử dụng
Xem thêm more
Thêm ca làm việc
Xem thêm more
Thiết lập chung
Xem thêm more