1. Trang chủ
 2. App Installation
 3. Các lỗi thường gặp
 4. Xử lý lỗi thường gặp khi sử dụng máy in

Xử lý lỗi thường gặp khi sử dụng máy in

1. POS không kết nối được máy in/ không in được, kiểm tra các cách sau
  • Cách 1: Kiểm tra lại thiết lập máy in
  • Cách 2: In test thử từ máy in
  • Cách 3: In test từ Drive của máy in
  • Cách 4: Vào POS Settings/ Printer, chọn Print để test thử
2. Phiếu in mờ, thiếu thông tin, căn lề chưa chính xác
 • Cách 1: Vào POS Settings/ Printer, thiết lập các thông tin

 • Cách 2: Vào POS/Settings, vào Printer & Template, chọn máy in Microsoft Print to PDF, kiểm tra thông tin trong phiếu PDF có thiếu và mờ không
 • Cách 3: In test thử từ Driver/máy in
3.  Phiếu in trắng hoặc lệch

Thực hiện các thao tác sau:

 • Cách 1: Check xem có lắp ngược giấy không
 • Cách 2: In test từ drive của máy in
 • Cách 3: In từ PDF
4. Cắt giấy không đúng khi in
 • Bước 1: Vào cửa sổ windows, chọn Printers & Scanner

 • Bước 2: Chọn máy in và nhấn Manage

 • Bước 3: Chọn Printer Properties/ Device Settings

 • Bước 4: Tại mục Cutter, chọn option “Full Cut After Page”

5. Trên Mobile không in được, print test cũng không ra

Cách 1: Kiểm tra kết nối đúng IP máy in chưa

Bước 1: Mở app Cukcuk Sales trên tablet chọn Setting

Bước 2: Kiểm tra IP của Printer giống với IP POS hay chưa

Cách 2: Kiếm tra open port firewall 42018 trên máy POS có được mở hay không

Bước 1: Windows Defender Firewall -> Advanced settings-> Inbound Rules

Bước 2: Tìm kiếm MISA CUKCUK Server Port (UCP) 42018

Bước 3: Nếu không có thì khởi động lại POS, đăng nhập và kiểm tra lại

 

Cập nhật 23/11/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Xử lý thế nào khi không kết nối được máy Pax?
Xem thêm more
Xử lý thế nào khi không đăng nhập được phần mềm?
Xem thêm more