Cách khóa sổ trên POS

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng chủ động kiểm tra các giao dịch qua thẻ trong ngày và gửi dữ liệu đến ngân hàng trước khi hết ngày làm việc

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Trên POS, nhấn vào Close of day.

Vào tab EOD Report để kiểm tra thời gian báo cáo, số hóa đơn, tổng quan bán hàng trong ngày và số tiền thu được.

Tab Extra info hiển thị chi tiết các hình thức thanh toán.

Tab Other cung cấp thông tin về Staff bank, Categories, và Cancel & Void. Nếu vẫn còn các order thanh toán 1 phần hay chưa đóng ca thì vui lòng hoàn thành các tác vụ này để có thể khóa sổ.

Ở mục Batch out terminal, nếu có chênh lệch số tiền giữa máy pax và máy POS thì nhấn vào View details để kiểm tra và xử lý.

Để in báo cáo, vui lòng nhấn vào Print settings và chọn các thông tin muốn in. Nhấn Save để lưu thiết lập.

Sau đó nhấn Close of day và Yes.

Chọn Print report để in hoặc Finish.

Ngoài khóa sổ thủ công, chương trình còn cung cấp tính năng khóa sổ tự động. Trên trang quản lý, đi đến System settings/General settings. Ở tab Purchase/Sale, tích chọn Auto-close of day on POS. Lưu ý, thời gian tự động khóa sổ nên trước thời gian đóng máy pax.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 11/04/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách điều chỉnh tiền tip trên POS
Xem thêm more
View payment list
Xem thêm more
Refund Payment
Xem thêm more
Add tip
Xem thêm more