Xử lý giao dịch

I. MỤC ĐÍCH

Cho phép quản lý theo dõi danh sách giao dịch và thao tác sửa, hủy với các giao dịch

Mỗi lần thanh toán, hệ thống sẽ lưu lại thành các giao dịch, một hóa đơn có thể có nhiều giao dịch. Nhà hàng cần tra cứu, theo dõi và xem lại các thông tin của giao dịch đó

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Tại màn hình chính, chọn Transaction

2. Với các giao dịch, nhà hàng có thể thực hiện như sau:

 

TÍNH NĂNG

 

MIÊU TẢ

Add Tip Giúp quản lý add phần Tip khách hàng điền trong Merchant Copy vào cuối ngày/ca làm việc
Refund payment Giúp quản lý hoàn lại hoặc hủy 1 khoản giao dịch trong trường hợp có yêu cầu từ khách hàng
View payment list Cho phép nhà hàng xem được toàn bộ danh sách giao dịch của hóa đơn

III. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Với những hóa đơn thanh toán bằng thẻ, khi đã đóng ca, thu ngân có được phép hoàn trả lại cho khách không?

Hiện tại, khi đã đóng ca, số tiền được chuyển lên ngân hàng thì khi hoàn trả cho khách, thu ngân không được phép Void mà chỉ dùng được tính năng Refund để thao tác

2. Khi thực hiện Refund cho khách hàng, thu ngân sẽ thao tác qua những hình thức nào?

Hiện tại, khi Refund cho khách hàng, thu ngân cần thực hiện theo những cách sau:

– Refund tiền mặt

– Gift Card

– Refund qua thẻ khác: Lúc này khách hàng sẽ tới nhà hàng để Insert thẻ vào hoặc cung cấp thông tin số thẻ cho nhà hàng

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 08/08/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách điều chỉnh tiền tip trên POS
Xem thêm more
Cách khóa sổ trên POS
Xem thêm more
View payment list
Xem thêm more
Refund Payment
Xem thêm more
Add tip
Xem thêm more