Chuyển bàn

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhân viên ghi nhận lại khi khách muốn chuyển từ bàn đang ngồi sang một bàn khác khi đã gửi bếp

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để ghi nhận việc chuyển bàn của khách, có thể thực hiện 1 trong 2 cách như sau:

Cách 1: Trên danh sách order

1. Nhấn vào biểu tượng trên order có yêu cầu chuyển bàn. Chọn Change table.

2. Tích chọn bàn theo yêu cầu của khách.

Sau đó, nhấn Done.

Cách 2: Trên order của khách muốn chuyển bàn

1. Chọn vào mục bàn cần thay đổi trên order của khách

2. Bỏ tích chọn bàn khách đang ngồi và tích chọn bàn mới theo yêu cầu của khách.

Sau đó, nhấn Done.

Lưu ý: Nhân viên nhà hàng có thể chọn nhiều bàn cho 1 order theo yêu cầu khách hàng

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 22/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm lại món đã gửi bếp vào order
Xem thêm more
Thêm nhanh STPV khi ghi order
Xem thêm more
Thêm số lượng khách hàng
Xem thêm more
Thêm thông tin khách hàng
Xem thêm more
Hủy order
Xem thêm more
Đánh dấu món mang về
Xem thêm more