Chuyển món

I. MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân thực hiện chuyển món cho khách sang order của một nhóm khách hoặc sang order mới trong các trường hợp: Chuyển món sang cho khách khác và Chuyển món sang cho order khác

II. CÁC TRƯỜNG HỢP NGHIỆP VỤ

2.1. TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MÓN SANG CHO KHÁCH KHÁC

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhấn vào order của khách có nhu cầu chuyển món hoặc nhấn vào biểu tượng và chọn Edit order

Bước 2: Nhấp chuột phải tại món cần chuyển và tích chọn More to guest

Bước 3: Nhập số suất muốn chuyển và chọn khách muốn chuyển sang

Sau đó, nhấn Done

Khi đó món sẽ được chuyển sang khách khác

2.2. TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MÓN SANG CHO ORDER KHÁC

Các bước thực hiện:

a. Chuyển món sang order đã có sẵn

Bước 1: Nhấn vào order của khách có nhu cầu chuyển món hoặc nhấn vào biểu tượng và chọn Edit order

Bước 2: Nhấp chuột phải tại món cần chuyển và tích chọn More to other order

Bước 3: Nhấn chọn Move to exits order và chọn vào order cần chuyển sang

Sau đó, nhấn Save

Khi đó món sẽ được chuyển sang order khác đã có sẵn

b. Chuyển món sang order mới

Bước 1: Nhấn vào order của khách có nhu cầu chuyển món hoặc nhấn vào biểu tượng và chọn Edit order

Bước 2: Nhấp chuột phải tại món cần chuyển và tích chọn More to other order

Bước 3: Nhấn chọn Move to new oder để chuyển món sang một order mới

Sau đó, nhấn Save

Khi đó món sẽ được chuyển sang order khác đã có sẵn

Lưu ý:

  • Nếu order chỉ có 1 khách : Chuyển món cho khách 1
  • Nếu order có >2 khách: Chuyển món cho món chung của order đó

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 08/08/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên POS/PC
Xem thêm more
Làm thế nào để điều chỉnh giá bán của món khi ghi order cho khách?
Xem thêm more
Thêm món vào order khách hàng
Xem thêm more
Khách hủy món
Xem thêm more
Sao chép món cho khách khác
Xem thêm more