Sao chép món cho khách khác

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhân viên ghi nhận việc ghép order cho khách trong trường hợp khách muốn ghép order của mình với một order khác

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Trên màn hình chính, chọn Orders

2. Chạm vào order của khách có nhu cầu chuyển món.

3. Nhấn vào biểu tượng và chọn Copy to other guest

4.  Chọn khách hàng muốn sao chép món. Sau đó, nhấn Done

5. Khi đó món sẽ được chuyển sang khách khác đã có sẵn.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 28/11/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên POS/PC
Xem thêm more
Làm thế nào để điều chỉnh giá bán của món khi ghi order cho khách?
Xem thêm more
Thêm món vào order khách hàng
Xem thêm more
Khách hủy món
Xem thêm more
Chuyển món
Xem thêm more