Khách hủy món

I. MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân ghi nhận yêu cầu hủy món của khách trong cả hai trường hợp chưa gửi order xuống bếp/bar và đã gửi order xuống bếp/bar

II. CÁC TRƯỜNG HỢP NGHIỆP VỤ

2.1. Trường hợp order chưa được gửi xuống bộ phận bếp/bar.

Chọn món cần hủy và nhấn trực tiếp vào biểu tượngđể xóa món khỏi order.

2.2. Trường hợp order đã được gửi xuống bộ phận bếp/bar

Nhấn trực tiếp vào order có món cần hủy và chọn Cancel item

– Nhập Số lượng hủyLý do hủy

– Nhấn Yes, Cancel it

Món sau khi hủy sẽ hiển thị trên order như sau:

III. LƯU Ý

1. Nhân viên ghi order đã trả một phần số suất khách gọi thì chỉ có thể hủy số suất chưa được mang ra phục vụ.

2. Nhân viên ghi order đã trả toàn bộ số suất khách gọi thì không thể hủy được món đó.

3. Không thể hủy được món theo combo và món được chế biến theo nguyên vật liệu.

4. Có thể ghi nhận yêu cầu hủy món của khách bằng cách:

  • Tại màn hình Sơ đồ, nhấn vào bàn của khách có nhu cầu hủy món.
  • Nhấn trực tiếp vào biểu tượngđể xóa món khỏi order.

5. Những vai trò có thể xác nhận hủy món bao gồm: Quản lý nhà hàng, Quản trị hệ thống.

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 12/10/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên POS/PC
Xem thêm more
Làm thế nào để điều chỉnh giá bán của món khi ghi order cho khách?
Xem thêm more
Thêm món vào order khách hàng
Xem thêm more
Sao chép món cho khách khác
Xem thêm more
Chuyển món
Xem thêm more