1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Quick Service
  4. Ghi order
  5. Ghi order cho khách hàng

Ghi order cho khách hàng

I. MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân nhập order của khách vào phần mềm trong các trường hợp: Khách ăn tại bàn, khách mua mang vềkhách yêu cầu giao hàng nhằm quản lý và tính tiền nhanh khi khách yêu cầu thanh toán.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP NGHIỆP VỤ

Để ghi order cho khách hàng, nhà hàng cần lưu ý sau:

– Thiết lập chức năng hiển hiển thị số bàn: Vào phân hệ System settings/Genral settings/Purchare/Sale và chọn thiết lập Use table number tents.

– Thiết lập chức năng giữ món khi chưa gửi bếp: Vào phân hệ System settings/Genral settings/Purchare/Sale và chọn thiết lập Advance payment is applied to To – go, Delivery with the Order value from. (Đáp ứng với hình thức To – go và Delivery)

CHI TIẾT CÁC TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU:

 

Các hình thức phục vụ

Miêu tả

Dine-in Giúp nhân viên ghi order khi thực khách ngồi tại bàn
To-go Giúp nhân viên ghi order muốn ghi nhận đơn hàng khi khách mua mang về
Delivery Giúp nhân viên ghi order khi khách gọi giao hàng để đóng gói và trả đơn hàng.

 

Cập nhật 18/01/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách thiết lập và sử dụng Danh sách chờ (Waitlist)
Xem thêm more
Thực khách gọi giao hàng
Xem thêm more
Thực khách mua mang về
Xem thêm more
Thực khách đến ăn tại nhà hàng
Xem thêm more