Khai báo thực đơn ban đầu

I. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn các bước chi tiết giúp quản lý nhà hàng khai báo thực đơn tại nhà hàng theo 2 cách: Nhập khẩu từ excel và Tự khai báo

II. XEM PHIM HƯỚNG DẪN

Tải phim hướng dẫn Tại đây.

III. CÁC LỰA CHỌN KHAI BÁO THỰC ĐƠN

a. Tự khai báo (Thường sử dụng trong trường hợp quản lý nhà hàng muốn khai báo lần lượt từng món vào thực đơn)

ĐỂ KHAI BÁO LẦN LƯỢT TỪNG MÓN CHO THỰC ĐƠN, THỰC HIỆN NHƯ SAU:

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu sử dụng, chọn Add item manually

Bước 2: Nhấn Thêm

Xem thêm hướng dẫn khai báo chi tiết từng món trên tài liệu hướng dẫn sử dụng gồm:

b. Nhập khẩu từ file excel (Sử dụng nếu nhà hàng có sẵn thực đơn trên file excel)

ĐỂ NHẬP KHẨU THỰC ĐƠN TỪ FILE EXCEL, THỰC HIỆN NHƯ SAU:

Bước 1: Tại phần Khai báo thực đơn trên giao diện bắt đầu sử dụng, chọn Nhập khẩu từ file Excel

Bước 2: Thực hiện tải file excel thực đơn theo mẫu do phần mềm cung cấp

Bước 3: Sao chép danh sách thực đơn của nhà hàng vào mẫu excel được tải về

Xem hướng dẫn khai báo thực đơn trong Sheet Ví dụ mẫu của file excel tải về

Bước 4:  Lưu và đóng file excel lại

Bước 5:  Tại phần Khai báo thực đơn trên giao diện bắt đầu sử dụng, chọn Nhập khẩu từ Excel

Bước 6: Tải file excel đã nhập dữ liệu lên phần mềm

Lưu ý: Nếu trên file excel có món trùng mã với món đã có trong hệ thống, thì chọn 1 trong 2 cách xử lý sau:

  • Chọn Cập nhật, nếu muốn cập nhật thông tin trên file excel của món có mã trùng vào phần mềm
  • Chọn Bỏ qua, nếu muốn giữ nguyên thông tin của món có mã trùng trên phần mềm, không cập nhật từ file excel

Bước 7: Nhấn Tiếp tục

Bước 8: Kiểm tra có bao nhiêu món hợp lệ, bao nhiêu món không hợp lệ sẽ được nhập khẩu vào phần mềm

Bước 9: Nhấn Thực hiện => hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những món hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu

Bước 10: Nhấn Đóng

Lưu ý: Sau khi nhập khẩu danh sách thực đơn, hệ thống sẽ cho phép thực hiện luôn việc cập nhật ảnh đại diện hàng loạt cho các thực đơn

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 13/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thiết lập Email
Xem thêm more
Thiết lập Phí, Thuế, Gratuity
Xem thêm more
Định dạng ngày giờ
Xem thêm more
Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ
Xem thêm more
Thiết lập đồng tiền sử dụng
Xem thêm more
Thêm ca làm việc
Xem thêm more