1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý Nhà cung cấp
  4. Lập danh sách nhà cung cấp từ file excel có sẵn của hàng/quán
  1. Trang chủ
  2. Supplier
  3. Lập danh sách nhà cung cấp từ file excel có sẵn của hàng/quán

Lập danh sách nhà cung cấp từ file excel có sẵn của hàng/quán

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng chuyển danh sách nhà cung cấp đang được quản lý trên file excel vào phần mềm. Thường sử dụng trong trường hợp nhà hàng mới bắt đầu triển khai phần mềm và có sẵn danh sách nhà cung cấp trên file excel.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Chọn phân hệ Utilities\Supplier.

2. Nhấn Import.

3. Tải file excel mẫu về máy.

4. Thực hiện sao chép danh sách nhà cung cấp cần nhập khẩu vào file excel mẫu được tải về.

5. Lưu và đóng file excel lại.

6. Nhấn Select rồi tìm đường dẫn đến file excel cần nhập khẩu. (Trường hợp đã đóng chức năng nhập khẩu nhà cung cấp rồi, thì vào lại  Utilities\Supplier và nhấn Import)

7. Nhấn Continue.

8. Tại bước Check data, hệ thống sẽ chỉ ra có bao nhiêu dòng hợp lệ, bao nhiêu dòng không hợp lệ (với những dòng không hợp lệ thì nhập khẩu sẽ không thành công).

9. Nhấn Proceed.

10. Tại bước Import results, hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những dòng hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 31/01/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục nhóm nhà cung cấp
Xem thêm more
Theo dõi lịch sử giao dịch với nhà cung cấp
Xem thêm more
Thêm nhà cung cấp vào danh sách
Xem thêm more
Khai báo nhóm nhà cung cấp
Xem thêm more
Quản lý Nhà cung cấp
Xem thêm more
Gửi email phiếu đặt hàng cho Nhà cung cấp
Xem thêm more