1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý Nhà cung cấp
  4. Quản lý Nhà cung cấp
  1. Trang chủ
  2. Supplier
  3. Quản lý Nhà cung cấp

Quản lý Nhà cung cấp

Giúp nhà hàng khai báo thông tin nhà cung cấp, phân loại nhà cung cấp theo từng nhóm riêng, quản lý công nợ và lịch sử giao dịch đối với từng nhà cung cấp.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN NHƯ SAU

Trong quá trình hoạt động nếu có thay đổi thông tin Nhà cung cấp, quản lý nhà hàng thực hiện các thao tác cập nhật theo các hướng dẫn sau:

Tiêu đề

Ý nghĩa

Khai báo nhóm nhà cung cấp Giúp phân loại nhà cung cấp vào các nhóm phù hợp để nhà hàng tiện liên hệ, tìm kiếm khi khai báo nguyên vật liệu, khi đặt hàng hoặc nhập mua hàng.
Lập danh sách nhà cung cấp từ file excel có sẵn của hàng/quán Giúp nhà hàng khai báo nhanh các nguyên vật liệu vào phần mềm bằng cách nhập khẩu từ file excel theo mẫu có sẵn.
Thêm nhà cung cấp vào danh sách Giúp khai báo thông tin nhà cung cấp vào phần mềm. Việc khai báo thông tin của nhà cung cấp sẽ giúp cho nhà hàng có thể dễ dàng liên hệ khi cần đặt hàng, mua hàng, theo dõi công nợ của nhà cung cấp,…
Theo dõi lịch sử giao dịch với nhà cung cấp
Cho phép theo dõi lịch sử tất cả các giao dịch của nhà hàng với nhà cung cấp từ công nợ đầu kỳ đến công nợ phát sinh trong quá trình mua bán, trả lại hàng.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 26/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục nhóm nhà cung cấp
Xem thêm more
Theo dõi lịch sử giao dịch với nhà cung cấp
Xem thêm more
Thêm nhà cung cấp vào danh sách
Xem thêm more
Lập danh sách nhà cung cấp từ file excel có sẵn của hàng/quán
Xem thêm more
Khai báo nhóm nhà cung cấp
Xem thêm more
Gửi email phiếu đặt hàng cho Nhà cung cấp
Xem thêm more