1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý Nhà cung cấp
  4. Thêm nhà cung cấp vào danh sách
  1. Trang chủ
  2. Supplier
  3. Thêm nhà cung cấp vào danh sách

Thêm nhà cung cấp vào danh sách

I. MỤC ĐÍCH

Giúp khai báo thông tin nhà cung cấp vào phần mềm. Việc khai báo thông tin của nhà cung cấp sẽ giúp cho nhà hàng có thể dễ dàng liên hệ khi cần đặt hàng, mua hàng, theo dõi công nợ của nhà cung cấp,…

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Chọn phân hệ Utilities\Supplier.

2. Nhấn Add.

3. Khai báo xong nhà cung cấp, nhấn Save hoặc Save & Add.

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 31/01/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục nhóm nhà cung cấp
Xem thêm more
Theo dõi lịch sử giao dịch với nhà cung cấp
Xem thêm more
Lập danh sách nhà cung cấp từ file excel có sẵn của hàng/quán
Xem thêm more
Khai báo nhóm nhà cung cấp
Xem thêm more
Quản lý Nhà cung cấp
Xem thêm more
Gửi email phiếu đặt hàng cho Nhà cung cấp
Xem thêm more