1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý Nhà cung cấp
  4. Theo dõi lịch sử giao dịch với nhà cung cấp
  1. Trang chủ
  2. Supplier
  3. Theo dõi lịch sử giao dịch với nhà cung cấp

Theo dõi lịch sử giao dịch với nhà cung cấp

I. MỤC ĐÍCH

Cho phép theo dõi lịch sử tất cả các giao dịch của nhà hàng với nhà cung cấp từ công nợ đầu kỳ đến công nợ phát sinh trong quá trình mua bán, trả lại hàng.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Chọn phân hệ Utilities/Supplier.

2. Chọn nhà cung cấp trên danh sách và nhấn View transaction history.

Ảnh

3. Nhập khoảng thời gian.

4. Nhấn Lấy dữ liệu.

Ảnh

Lưu ý: Nếu muốn xem lại chi tiết chứng từ trên lịch sử giao dịch, nhấn chức năng Xem.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 01/02/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục nhóm nhà cung cấp
Xem thêm more
Thêm nhà cung cấp vào danh sách
Xem thêm more
Lập danh sách nhà cung cấp từ file excel có sẵn của hàng/quán
Xem thêm more
Khai báo nhóm nhà cung cấp
Xem thêm more
Quản lý Nhà cung cấp
Xem thêm more
Gửi email phiếu đặt hàng cho Nhà cung cấp
Xem thêm more