Thanh toán theo cover

I. MỤC ĐÍCH

Áp dụng trường hợp khách hàng mong muốn chia đều hóa đơn thành nhiều phần

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Trên màn hình Đặt hàng trong POS nhà hàng, lựa chọn các món khách gọi theo từng nhóm thực đơn.

2. Nhấn Pay

3. Chọn Split custom amount, phần mềm sẽ hiển thị số dòng mà khách muốn chia đều (Chương trình mặc định chia theo số lượng khách hàng và cho phép tăng giảm số lượng phần cần thanh toán)

4. Nhấn vào phương thức thanh toán mong muốn từ các tùy chọn được nhà hàng thiết lập sẵn.

5. Nhập số tiền tip và nhấn Pay

6. Chọn Next Payment để thực hiện thanh toán với phần hóa đơn tiếp theo

7. Khi thanh toán hoàn tất, thu ngân có thể chọn:

  • Print Receipt cho khách
  • Add tip (Nếu khách hàng muốn thêm tiền boa)
  • Send Receipt Via SMS tới khách hàng

Sau đó, nhấn Done để đóng đơn hàng.

III. LƯU Ý

– Thu ngân có thể lựa chọn 1 dòng hoặc nhiều dòng để thanh toán

– Trường hợp thu ngân tăng giảm số lượng phần đã chia đều theo yêu cầu khách hàng, sau khi thực hiện thanh toán 1 phần thì không cho phép tăng số lượng phần để thanh toán nữa.

– Khi chọn Split custom amount thì không cho phép chuyển order thanh toán sang Pay full amount/Split by guest/Split by item.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 01/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cải tiến cách tính Gratuity
Xem thêm more
Cách tắt phí Non-cash adjustment
Xem thêm more
Thêm thông tin thẻ khi thanh toán Other card
Xem thêm more
Phương thức thanh toán
Xem thêm more
Thanh toán theo nhiều hình thức
Xem thêm more
Thanh toán theo item
Xem thêm more