1. Trang chủ
  2. Menus and items
  3. Back-end
  4. Thêm Sở thích phục vụ cho thực đơn
  1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý thực đơn
  4. Thêm Sở thích phục vụ cho thực đơn

Thêm Sở thích phục vụ cho thực đơn

I. MỤC ĐÍCH

Thêm sở thích phục vụ giúp nhân viên nhà hàng tiết kiệm thời gian nhập liệu khi báo thực đơn

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Áp dụng trong trường hợp nhiều món có cùng STPV và quản lý nhà hàng có nhu cầu quản lý về số lượng NVL dùng để chế biến STPV đó

Để áp dụng sở thích phục vụ cho món, thực hiện các bước như sau:

1.  Trên trang quản lý, vào Danh mục/STPV, tìm nhóm STPV và chọn Áp dụng cho món

  1. Thiết lập các điều kiện lọc để tìm món, nhấn Tìm kiếm
  2. Nhấn Lấy dữ liệu
  3. Tích chọn món muốn áp dụng

5. Nhấn chọn biểu tượng

6. Nhấn Đồng ý

7. Khi đó các món được áp dụng sẽ đều có sở thích phục vụ đã chọn

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 26/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục đơn vị tính
Xem thêm more
Quản lý danh mục STPV Online
Xem thêm more
Quản lý danh mục thực đơn Online
Xem thêm more
Thêm đơn vị tính của NVL
Xem thêm more
Chỉnh sửa STPV trên thực đơn Online
Xem thêm more
Cập nhật giá bán nhanh
Xem thêm more