1. Trang chủ
  2. Getting started
  3. Khai báo thông tin ban đầu
  4. Thiết lập thông tin nhà hàng

Thiết lập thông tin nhà hàng

I. MỤC ĐÍCH

Giúp chủ/quản lý nhà hàng khai báo các thông tin như tên nhà hàng, địa chỉ,… để sử dụng trong quá trình bán hàng

II. CHI TIẾT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Khi đăng nhập lần đầu tiên vào phần mềm CUKCUK, hệ thống sẽ hiển thị màn hình sau:

Bước 1: Khai báo thông tin người đại diện

Bước 2: Khai báo thông tin nhà hàng

  • Các thông tin Tên nhà hàng, Địa chỉ và Số điện thoại sẽ hiển thị trên hóa đơn của nhà hàng
  • Thông tin Email giúp quản lý nhà hàng nhận lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu
  • Khai báo đồng tiền sử dụng trong hoạt động bán hàng.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Đồng ý

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 08/08/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thiết lập Email
Xem thêm more
Thiết lập Phí, Thuế, Gratuity
Xem thêm more
Định dạng ngày giờ
Xem thêm more
Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ
Xem thêm more
Thiết lập đồng tiền sử dụng
Xem thêm more
Thêm ca làm việc
Xem thêm more