Đánh dấu món mang về

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhân viên thực hiện việc hủy order mà khách đã gọi

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Tại màn hình chi tiết order:

  • Chạm chuột vào món ăn vừa thêm ở màn hình bên trái

  • Nhấn chọn Mask as”To-go”. Sau đó, nhấn Save

  • Khi đó, màn hình chi tiết order hiển thị To-go dưới món được tích chọn mang về

III. LƯU Ý

– Chỉ hiển thị với order tại bàn và món chưa gửi bếp/bar

– Khi chuyển món sang order khác/Khách khác/Ghép order: Món vừa chuyển giữ nguyên tích chọn Mask as To-go

– Khi thay đổi hình thức phục vụ: Order vừa chuyển sang hình thức phục vụ khác, chương trình ẩn tính năng Đánh dấu món mang về dưới món đó

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 28/11/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm lại món đã gửi bếp vào order
Xem thêm more
Thêm nhanh STPV khi ghi order
Xem thêm more
Chuyển bàn
Xem thêm more
Thêm số lượng khách hàng
Xem thêm more
Thêm thông tin khách hàng
Xem thêm more
Hủy order
Xem thêm more