Thanh toán theo item

I. MỤC ĐÍCH

Áp dụng trong trường hợp khách hàng muốn thanh toán từng item cụ thể

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Trên màn hình Đặt hàng trong POS nhà hàng, lựa chọn các món khách gọi theo từng nhóm thực đơn.

2. Nhấn Pay

3. Chọn Split by items, phần mềm chia đều món thành các phần (Chương trình mặc định chia bằng số lượng món)

4. Chọn hình thức thanh toán và thanh toán từng phần

5. Nhập số tiền tip và nhấn Pay

6. Chọn Next Payment để thực hiện thanh toán với phần hóa đơn tiếp theo

7. Khi thanh toán hoàn tất, thu ngân có thể chọn:

  • Print Receipt cho khách
  • Add tip (Nếu khách hàng muốn thêm tiền boa)
  • Send Receipt Via SMS tới khách hàng

Sau đó, nhấn Done để đóng đơn hàng.

III. LƯU Ý

– Thu ngân có thể lựa chọn từng phần hoặc chọn nhiều phần để thanh toán

– Khi chọn Split by item thì không cho phép chuyển order thanh toán sang Pay full amount/Split by guest/Split custom amount.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 01/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cải tiến cách tính Gratuity
Xem thêm more
Cách tắt phí Non-cash adjustment
Xem thêm more
Thêm thông tin thẻ khi thanh toán Other card
Xem thêm more
Phương thức thanh toán
Xem thêm more
Thanh toán theo nhiều hình thức
Xem thêm more
Thanh toán theo khách hàng
Xem thêm more