Thay đổi nhân viên phục vụ

I. MỤC ĐÍCH

Giúp chủ nhà hàng có thể thay đổi nhân viên phục vụ trên order

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Trên màn hình chi tiết order, nhấn vào biểu tượng và chọn Change waitstaff

– Nhấn vào biểu tượng để thay đổi nhân viên phục vụ. Sau đó, nhấn Done

Ngoài ra, quản lý có thể thao tác nhanh tại màn hình danh sách order bằng cách:

– Chọn order cần thay đổi nhân viên, nhấn vào biểu tượng và chọn Change waiter

– Nhấn vào biểu tượng để thay đổi nhân viên phục vụ. Sau đó, nhấn Done

III. LƯU Ý

Nếu nhân viên 1 đang mở màn hình chi tiết order và đang có thay đổi thông tin (Chưa gửi bếp). Trường hợp Quản lý chuyển order 01 cho nhân viên 2 thành công. Tức thời trên màn hình chi tiết order nhân viên 1 hiển thị thông báo Order 01 đã chuyển sang cho nhân viên 2. Bạn không có quyền trên order 01.

Chọn Đóng để trở về màn hình chính, đồng thời hệ thống sẽ hủy các thay đổi chưa lưu.

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 12/10/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm lại món đã gửi bếp vào order
Xem thêm more
Thêm nhanh STPV khi ghi order
Xem thêm more
Chuyển bàn
Xem thêm more
Thêm số lượng khách hàng
Xem thêm more
Thêm thông tin khách hàng
Xem thêm more
Hủy order
Xem thêm more