View payment list

I. MỤC ĐÍCH

Cho phép nhà hàng xem được toàn bộ danh sách giao dịch của hóa đơn

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Tại màn hình Receipt, chọn hóa đơn muốn xem toàn bộ giao dịch

2. Nhấn vào biểu tượng và chọn View transaction list

3. Với từng giao dịch, nhân viên có thể thực hiện Add Tip hoặc Refund payment: Nhân viên thao tác trên từng giao dịch tương tự với màn hình Transaction

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 11/04/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách điều chỉnh tiền tip trên POS
Xem thêm more
Cách khóa sổ trên POS
Xem thêm more
Refund Payment
Xem thêm more
Add tip
Xem thêm more