Gộp order

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhân viên ghi nhận việc ghép order cho khách trong trường hợp khách muốn ghép order của mình với một order khác

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để ghép order cho khách hàng, thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng trên order của khách có yêu cầu cần Combine orders

Bước 2: Tích chọn order cần ghép vào

a. Nếu khách chỉ ghép order và không chuyển bàn. Nhấn Done

b. Nếu khách ghép order và muốn chuyển bàn: Nhấn vào biểu tượng , sau đó bỏ chọn bàn cũ và tích chọn vào bàn khách yêu cầu chuyển đến

Order được chọn ghép sẽ tự động biến mất trên màn hình order, đồng thời tất cả các thông tin của order đó (Danh sách món đã gọi, số lượng khách,…) sẽ được cập nhật vào order yêu cầu ghép

Lưu ý: Có thể ghép order cho khách bằng cách:

  • Tại màn hình danh sách order, chọn order cần ghép. Sau đó, nhấn vào biểu tượng và chọn Change table
  • Nhấn vào bàn của khách có nhu cầu ghép order

Sau đó, nhấn Done

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 08/08/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm lại món đã gửi bếp vào order
Xem thêm more
Thêm nhanh STPV khi ghi order
Xem thêm more
Chuyển bàn
Xem thêm more
Thêm số lượng khách hàng
Xem thêm more
Thêm thông tin khách hàng
Xem thêm more
Hủy order
Xem thêm more