1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Các nghiệp vụ bán hàng trên POS

Các nghiệp vụ bán hàng trên POS

Trên đây là các tính năng cơ bản xử lý đơn đặt hàng trên POS của nhà hàng

TÙY CHỌN TÍNH NĂNG:

Trên màn hình bán hàng POS, chương trình đáp ứng nhiều tính năng cho phép người dùng tùy chọn để thực hiện như sau:

Lưu ý: Một số tính năng có thể yêu cầu một số quyền của người dùng khi sử dụng. Xem chi tiết bài hướng dẫn phân quyền tại đây.

 

TÍNH NĂNG

 

MIÊU TẢ

I. GHI ORDER  
1. Thêm món mới Nhân viên có thể khai báo thêm món mới vào order (Thêm số lượng, thêm STPV, thêm ghi chú, thêm thuộc tính) trên ứng dụng bán hàng POS
2. Ghi order theo khách hàng Giúp nhân viên phân biệt món ăn cho từng khách hàng và dễ dàng thanh toán cho từng người
3. Gọi món thường Giúp nhân viên ghi nhận những món ăn vào trong order khi khách hàng gọi món
4. Gọi món theo variant Giúp nhân viên ghi nhận món ăn theo size, flavour,… vào trong order
5 Thêm STPV Giúp nhân viên thêm món sở thích phục vụ của khách hàng để nhà bếp nắm được
6. Thêm ghi chú Giúp nhân viên thêm món ghi chú đặc biệt của khách hàng để nhà bếp nắm được
II. CÁC TÍNH NĂNG TRÊN MÓN
1.Thêm số lượng khách hàng Giúp nhân viên thay đổi số lượng khách hàng
2. Thêm khách hàng Giúp nhân viên bếp/bar ghi nhận thông tin khách hàng để lưu lịch sử giao dịch hoặc thêm CTKM
3. Chuyển món Nhân viên muốn chuyển món sang cho khách khác hoặc order khác

Lưu ý: Nhân viên cần gửi lại thông tin để bếp/bar biết và chế biến

4. Sao chép món cho khách khác Giúp nhân viên thực hiện việc chuyển món của khách sang order của một nhóm khách khác hoặc sang một order mới
5. Xóa/Hủy món Giúp nhân viên ghi nhận yêu cầu hủy món của khách trong cả 2 trường hợp chưa gửi order xuống bếp/bar và đã gửi order xuống bếp/bar
III. CÁC TÍNH NĂNG TRÊN ORDER
1. Gộp order Giúp nhân viên ghi nhận việc ghép order cho khách trong trường hợp khách muốn ghép order của mình với một order khác
2. Xóa/Hủy order Giúp nhân viên thực hiện việc hủy order mà khách đã gọi
3. Chuyển bàn Giúp nhân viên ghi nhận lại khi khách muốn chuyển từ bàn đang ngồi sang một bàn khác khi đã gửi bếp
4. Đánh dấu món mang về Giúp nhân viên có thể đánh dấu món mang về đối với khách hàng order tại bàn
5. Thay đổi hình thức phục vụ Giúp nhân viên có thể thay đổi hình thức phục vụ của order đã thêm
6. Thay đổi nhân viên phục vụ Giúp chủ nhà hàng có thể thay đổi nhân viên phục vụ trên order

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 28/07/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm lại món đã gửi bếp vào order
Xem thêm more
Cải tiến cách tính Gratuity
Xem thêm more
Cách tắt phí Non-cash adjustment
Xem thêm more
Thêm thông tin thẻ khi thanh toán Other card
Xem thêm more
Chuyển món giữa các khách hàng và giữa các bàn
Xem thêm more
Thiết lập và sử dụng tính năng Cash-in/out
Xem thêm more